My life with Bettye the Cavalier – Episode 1

Scroll down for English version of this text

Inspirirana knjigom “Moj život s Georgeom” spisateljice Judith Summers, koju usput budi rečeno nisam pročitala, no mogu zamisliti svaku situaciju od prve do zadnje stranice, pišem i snimam prvu epizodu mog života s Bettye.

Upozorenje svima koji nemaju ljubimce: Možda ću vam na momente djelovati ludo i čudno budući da sa svojim psom komuniciram, tepam mu i vodim dugačke dijaloge.

Bettye je kujica kavalirskog španijela kralja Charlesa i ima dvije godine. Nedvojbeno je da je Bettye jedno umiljato, zaigrano i šašavo stvorenje koje jasno komunicira, razumije i zahtjeva. No, jednog dana počela se ponašati vrlo neobično. Ponašala se kao revoltirani, razmaženi i neposlušni psić, nezainteresiran za bilo što. Nerado bi izlazila u šetnje, nije željela jesti. Djelovala je kao da ju nešto boli i nije s lakoćom skakala na krevete kao inače te bi često noću šetala po kući. Trajalo je to par dana, a prvog slobodnog dana odlučila sam zabilježiti sve trenutke u kojima Bettye protestira i sabotira svoju dosadašnju rutinu ne sluteći što ću na koncu otkriti.

Predlažem da pogledate prvu epizodu mogućeg serijala “moj život s Bettye”:

Bettye ima lažnu trudnoću. Ovo nije pojam s kojim se prvi put susrećem. Čitala sam i znam ponešto o tome, ali opet priznajem da sam ostala zatečena kada sam primijetila da se Bettye nalazi upravo u takvom stanju.

Stanje lažne trudnoće kod pasa nije rijetka pojava već se događa kod 75% kujica koje nisu nakon tjeranja ostale gravidne. U periodu od 6 do 12 tjedana nakon tjeranja kujica počinje pokazivati prve simptome. Najčešće se oni manifestiraju kroz laktaciju i pripremanje za okot. Kujica je nemirna, traži prigodno mjesto za okot. Često se veže za svoje igračke koje potom tretira kao štence. Neke kuje se često udebljaju, dok je moguće i da odbijaju hranu te da dobiju proljev.

Iako nije sasvim jasno zašto dolazi do lažne trudnoće kod kujica, objašnjenje za ovo stanje jest hormon prolaktin. Lažna trudnoća pojava je hormonalnog disbalansa koji se pojavljuje kod kuja koje nisu ostale gravidne u plodnom periodu no nije jasno zašto dolazi do njegovog povećanja. Hormon prolaktin uzrokuje osjetljivost mliječnih žlijezda koja nerijetko rezultira laktacijom ali i promjenama u ponašanju.

Liječenje lažne trudnoće:

Blagi simptomi lažne trudnoće liječe se na jednostavan način. Kujicu je potrebno istrčavati, smanjiti joj unos hrane i vode. Preporučuje se čak u prvih nekoliko dana ukloniti posudicu s vodom tijekom noći kako ne bi pretjerano pila.

Laktacija i “upala” mliječnih žlijezda ublažava se hladnim oblozima, a nikako ne istiskivanjem mlijeka. Pretjerano lizanje ili sisanje područja oko trbuha kod kujice treba spriječiti jer se na takav način žlijezde još više stimuliraju.

U periodu trajanja lažne trudnoće potrebno je sakriti sve igrače s kojima kujica može razviti emotivni odnos.

Ekstremne simptome koji mogu biti popraćeni velikim promjenama u ponašanju kod kuje svakako se trebaju držati pod kontrolom uz savjet veterinara.

Učestale lažne trudnoće nakon svakog tjeranja mogu dovesti do većih komplikacije kao što su upale maternice, ali i pojava tumora mliječnih žlijezda. Rješenje za učestale lažne trudnoće je sterilizacija kuje.

**************************

Inspired by the book “My Life with George” by writer Judith Summers, which by the way I have not read beside the summary but I can imagine all the situations she might have with her cavalier, I decided to write and record the first episode of the serial “My life with Bettye”.

Warning to people who don’t have pets: I might sound to you as a really crazy and strange person as I communicate with my dog in a certain way and we run a long dialogues.

Bettye is a bitch of Cavalier King Charles Spaniel and she’s two years old. There is no doubt that Betty is a cuddly, playful and silly creature that clearly communicates, understands and demands. But one day she began to behave very strangely. She acted as revolted, spoiled and disobedient dog with no interest whatsoever. She refused to go out for walks, did not want to eat. She seamed like she was in pain and didn’t jump on beds so easily as usual. Sometimes I heard her waking around the house during a nighttime.  This went on for a couple of days and the first free day I decided to record all the moments where Betty protests and sabotage her usual routine not knowing what I will eventually discover.

Bettye has a false pregnancy. This is not a concept I was not familiar with. I read and I know something about it, but again I admit that I was taken aback when I noticed that Betty is in such a condition.

Condition of false pregnancy in dogs is not uncommon. It occurs in 75% of the bitches that dind’t get pregnant. Within 6 to 12 weeks after having her fertile period female dog begins to show the first symptoms. Most often they manifest themselves through lactation and prepare for breeding. The dog is restless, looking for a suitable place for breeding. Bitch can develop strong urge to care for her toys like they were real puppies. Some bitches are often put on weight but they also refuse food and sometimes have diarrhea.

Although it is not quite clear why the false pregnancy exists, a suitable explanation for this condition is the hormone protactinium. False pregnancy is hormonal imbalance phenomenon that occurs in dogs that did not became pregnant in the fertile period. Increasing levels of the hormone protactinium causes the sensitivity of the mammary glands, which often results in lactation but also changes in behavior.

Treatment of the false pregnancy:

Mild symptoms of false pregnancy are treated in a simple manner. A dog should exercise, go for a long walks and runs and it is recommended to reduce the intake of food and water. For a few days owner can even remove the water bowl during the night so a bitch doesn’t not drink too much.

Lactation and “inflammation” can be relieved with cold compresses and should never squeeze milk. Excessive licking or sucking of the area around the abdomen should be prevented because that way we stop further gland stimulation.

For the duration of a false pregnancy it is necessary to hide all the toys that bitch can develop an emotional relationship with.

Extreme symptoms may be accompanied by major changes in behavior and should be kept under control with the advice of a veterinarian.

Frequent false pregnancy can lead to major complications such as inflammation of the uterus, or the occurrence of mammary tumors. The solution to frequent false pregnancy is sterilization.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s